کنفرانس خطر تکفیر و افراط گرایی در دانمارک

  تاریخ ثبت آلبوم : 5/30/2017 2:01:06 PM

  تعداد بازدید : 349

  کلیدواژه : همایش «خطر تکفیر و افراط بر صلح و همزیستی بشر»

  توضیحات : کنفرانس خطر تکفیر و افراط گرایی در دانمارک

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط